Sabtu, April 03, 2010

Menang

1948 
Ford F-1 truck1. Paroki Katedral punya dua mobil dinas. Kijang & Panther. Romonya, tiga. Romo asistensi, banyak. Jika paska gini, Kendaraane, kurang. Apa maning dienggo maring stasi sing adoh-adoh. Terus piye.... Dibagi tooo... Ora bisa, Montor, ta, ora bisa dicuwil-cuwil. Kayak roti. 

Untunge, para romo ing paroki katedral kiyi, ora pada golek menange. Nanging golek apike. Mula ta, siji lan sijine pada nduwe semangat nggolek kalah. Pada ngalah. Nalika kendaraan kurang, sawijine romo, bilang begini: 'Wis silahkan, kendaraan dipakai. Tak usah pikir saya. Saya, ta, gampang. Apa-apa bisa. Sepedamotor, bisa. Yen udan, mengko nunggang pik-up bodol, ya bisa. Wis, ora papa. No problem. Digawe penak bae. Digawe luwes bae. Sing penting, pelayanan jalan.'. 

2. Para sedulur, kuwi mau ana perkara. Kanggo ngatasi perkara, angger siji-lan-sijine, nggoleti menange, biasane, ora bisa rampung. Ora bisa butul. Macet. Lha, bab kayak kiye, rasane kelakon ana ing endi-endi. Ya ana ing urip keluarga, ana urip masyarakat. Ya, ana urip ing pemerintahan.  

Kosok-baline, perkara hidup bersama, kerep bisa diudari, bisa diselesaikan, kanthi ana uwong sing gelem ngalah. Syarate, uwong bisa Ngalah, adalah lembah-manah. Rendah-hati. Sing marahi uwong gelem ngalah, uga semangat gelem berkorban. Gelem ngorbanake kepentingane dhewek. Kanggo urip bebarengan. Ora malah ngorbanake uwong liya. Orang lain. Nyong-nyong, ko,ko. Lu-lu, gue-gue.  Mana ada urus. Cuek. lsp. 

3. Berita mas-media, siki lagi rame bab penggelapan pajak, 25 milyar. Perkarane, dadi dawa, panjang, rasane, amarga saben uwong, pada nggoleti benere dhewek.  Ora gelem ngakoni kesalahene dhewek. Coba, angger kabeh uwong sing terlibat, terus ngaku, kanthi ngomong: "Ya, saya salah. Saya mengakui telah menyalah gunakan wewenang. Ya, saya salah, saya sudah menggelapkan uang negara. Ya, saya bersedia dihukum, lsp. Upama mengkono, perkarane bisa cepet diudari. Ora kedawa-dawa, tansaya ruwet-bundhet. 

4. Kanthi conto dua kasus kuwi mau, kayane makna Paskah kiye dadi relevan. Utawa, cocog. Maen banget. Maknane paskah, sekang gusti Yesus, sing bisa kita gali yakuwi semangat berkorban. Gusti Yesus, nalika semana ya ngadhepi problem. Coba, upama biyen Gusti Yesus ora gelem berkorban. Utawa malah nggolek menange dhewek, tak kira Gusti Yesus mesthi regejegan terus. Perang terus. Kekeraasan terus. Terus awake dewek, ya dadi seneng perang. Amarga arep nggolek menang. Dadi menang-menangan. 

Gusti Yesus, anggone merampungkan problem keselamatan manusia, kanthi milih, gelem berkorban. Ora nggolek menang. Nanging nggolek kalah. Gelem ngalah. Nganti pol, anggone ngalah, mulane nganti seda disalib. Kiye, pengorbanan sing gedhe dewek. Ora ana pengorbanan, sing luwih gedhe daripada korban salib. 

5. Lalu apa buahnya. Buah mau menang sendiri, yaitu perang. Regejegan. Konflik. Sakwalike, buah sekang ngalah, gelem berkorban, awujud kebangkitan. Manusia diselamatkan. Kebangkitan, artinya, urip sing menang. Menang sekang kuasa dosa. Sekang kuasa maut. Lalu jadi hidup mulia. 

Kemulliaan, kebangkitan, didapat oleh Yesus, melewati proses. Yakuwi, proses disalib. Sengsara. 
Kiye, ciri khase Yesus Kristus, sing ora ditemukan dalam tokoh lainnya. mendapatkan kemenangan, karena mengorbankan dirinya sendiri. Piyambake ora nggoleti menang, nanging nggoleti kalah. Gelem kalah. Bentuke, berkorban. Kanthi mengkono, malah, problem manusia dikuasai dosa, bisa diselesaikan. 

6. Ayo, pada niru semangat Gusti Yesus, dengan cara: memeperbesar semangat pengorbanan. Gelem nggolek kalah. Ora nggolek menang. Sugeng paskah.

Syalom. Wilujeng. Rahayu. 
Wasalam: Agung Pralebda. 

Tidak ada komentar: